Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

.
У 1669 Петро Дорошенко отримав від турецького султана титул санджакбея[1][2].

На думку історика Наталії Яковенко основою воєнно-політичного союзу стала угода, підписана 18 років тому (у 1651) між Богданом Хмельницьким і турецьким султаном[3]. За цим старим договором:

територія Української держави мала охоплювати землі від Перемишля до Путивля;
підтверджувалося право вільного вибору гетьмана, який обирався довічно;
українська православна церква зберігала автономію у складі константинопольського Патріархату;
українське населення звільнялося від сплати податків і данини на користь турецької казни;
на українських землях турки і татари не мали права споруджувати мечеті і брати ясир;
Туреччина і Кримське ханство не повинні були укладати мирних договорів з Польщею і Московією без згоди гетьмана;
султанські грамоти, які стосувалися України, мали писатися турецькою та українською

По-русски

.
В 1669 Петр Дорошенко получил от турецкого султана титул санджакбея[1][2].

По мнению историка Наталии Яковенко основой военно-политического союза стало соглашение, подписанное 18 лет тому назад (в 1651) между Богданом Хмельницким и турецким султаном[3]. По настоящему старому договору:

территория Украинского государства должна была охватывать земли от Перемишля к Путивля;
подтверждалось право свободного выбора гетмана, который избирался пожизненно;
украинская православная церковь хранила автономию в составе константинопольского Патриархата;
украинское население освобождалось от уплаты налогов и дани в пользу турецкой казны;
на украинских землях турки и татары не имели права сооружать мечети и братья ясырь;
Турция и Крымское ханство не должны были заключать мирных договоров с Польшей и Московией без согласия гетмана;
султанские грамоты, которые касались Украины, должны были писаться турецкой и украинской