Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Тема. Групи кpoві. Резус-фактор.
Мета: познайомити учнів iз групами крові та резус-фактором. Обладнання та матеріали: малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати розповідь про групи кpoвi й резус-фактор.
Базові поняття й терміни: групи кpoвi, аглютиніни, аглютиногени, резус - фактор.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Структура уроку
I. Організаційний етап - 2 хв
II. Актуалізація опорних знань i мотивація навчальної діяльності - 3 хв
III. Вивчення нового матеріалу - 25 хв
1.Групи кpoві.
2.Резус-фактор.
ІV.Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів - 10 хв
V. Підбиття підсумків уроку - 3 хв
VI. Домашнє завдання -2 хв
Хід уроку
I. Організацйний етап
II. Актуалізація опорних знань i мотивація навчальноїдіьності
Обговоримо разом

По-английски

Theme. Groups of кpoві. Резус-фактор.
Aim: to acquaint students iз blood types and резус-фактором. Equipment and materials : pictures, to cry, charts that allow to illustrate the recital of groups of кpoвi and резус-фактор.
the Base concepts and terms : groups of кpoвi, аглютиніни, аглютиногени, a rhesus is a factor.
Type of lesson : study of new material.
Structure of lesson
I. Organizational stage - 2 хв
II. Actualization of supporting knowledge is i motivation of educational activity - 3 хв
III. Study of new material - 25 хв
1.Groups of кpoві.
2.Резус-фактор.
ІV.Generalization, systematization and control of knowledge and abilities of students - 10 хв
V. Lining of results of lesson - 3 хв
VI. Homework - 2 хв

a 1

Motion of lesson
I. Організацйний the stage
II. Actualization of supporting knowledge is i motivation of навчальноїдіьності
will Discuss together