Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

экономические

характеристики

Пиццерия «Новая пицца» создавалась с целью организации и развития

бизнеса, столь популярного во всем цивилизованном мире. В настоящее время в

нашем районе нет достойной пиццерии, которая бы отвечала мировым

стандартам. Пиццерия намерена расширяться, открывать со временем филиалы,

также будут выполняться заказы на дом.

Мы занимаемся выпечкой различных видов пиццы, продаем её в кафе, где

можно купить её целиком или по кусочкам, что даёт возможность попробовать

много разных видов пиццы за те же деньги.

Пиццерия – новый проект. Была она зарегистрирована, как общество с

дополнительной ответственностью. Учредители: директор пиццерии,

коммерческий директор и бухгалтер. Ответственность солидарная

субсидиарная и одинаковая для всех в размере, кратном к стоимости их вклада.

При банкротстве одного из участников, его ответственность распространяется

пропорционально вкладам среди оставшихся. Все учредители очень

квалифицированные. Все дипломированные и имеют опыт

По-украински

економічні
характеристики
Піцерія "Нова піца" створювалася з метою організації і розвитку
бізнесу, такого популярного у всьому цивілізованому світі. Нині в
нашому районі немає гідної піцерії, яка б відповідала світовим
стандартам. Піцерія має намір розширюватися, відкривати з часом філії
також виконуватимуться замовлення додому.
Ми займаємося випічкою різних видів піци, продаємо її в кафе, де
можна купити її цілком або по шматочках, що дає можливість спробувати
багато різних видів піци за ті ж гроші.
Піцерія - новий проект. Була вона зареєстрована, як суспільство з
додатковою відповідальністю. Засновники: директор піцерії
комерційний директор і бухгалтер. Відповідальність солідарна
субсидиарная і однакова для усіх в розмірі, кратному до вартості їх вкладу.
При банкрутстві одного з учасників, його відповідальність поширюється
пропорційно вкладам серед тих, що залишилися. Усі засновники дуже
кваліфіковані. Усі дипломовані і мають досвід

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined