Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

My best teaching moment
When a student, at the end of a lesson, said she had come to class with a headache but left the lesson without one.
My worst teaching moment
When a student came to class feeling on top of the world and left with a headache.
The book I have found most useful
Lessons from the Learner by Shelagh Deller. This book has been a goldmine of ideas for using the learners' own words as a starting point for enriching their knowledge of English. It has inspired some of the most memorable lessons for me, and I hope for the learners, too.

По-украински

Мій кращий викладацький момент
Коли студент, у кінці уроку, сказав, що вона прийшла класифікувати з головним болем але залишила урок без одного.
Мій найгірший викладацький момент
Коли студент прийшов класифікувати почуття на довершення світу і відправився з головним болем.
Книга, яку я знайшли найкориснішим
Уроки від Учня Shelagh Deller. Ця книга була goldmine ідей для використання власних слів учнів' як відправної точки для збагачення їх знання англійської мови. Воно надихнуло деякі з найпам'ятніших уроків для мене, і я покладаю надії на учнів, так само.