Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

. Предмет дослідження є вивчення літературної своєрідності американського пригодницького роману на прикладі творчості Купера. Наукова новизна першв в українському літературознавстві праця присвячена долі індіанських аборигенів у творчості Купера. Мета роботи виділити і окреслити етапи творчості К., розкрити особливості пригодницького роману, розкрити особливості методу романтизму, зячувати , що спонукало автора до написання даного роману, охарактеризувати образи головних героїв

По-английски

. The article of research is study of literary originality of the American adventure novel on the example of work of Cooper. Scientific novelty of першв in Ukrainian literary criticism labour is sanctified to the fate of the Indian aborigines in work of Cooper. Aim of work to distinguish and outline the stages of work of К., to expose the features of adventure novel, expose the features of method of romanticism, зячувати, that induced an author to writing of this novel, to describe offenses of protagonists