Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

люди,які хочуть дружити,завжди шукають спільну мову,інтереси,намагаються зрозуміти один одного.Дорослі діляться досвідом з молодими,допомагають їм,навчають.Mолоді допомагають старим зрозуміти технічні новинки і сучасне життя.Я,вважаю,що люди можуть бути друзями у будь-якому віці,головне-це бажання.

По-английски

people that want to be friends always search a common language, interests, try to understand each other.Adults are divided by experience with youth, help them, teach.Mолоді help old to understand technical novelties and modern life.I, consider that people can be friends in any age, головне-це desire.