Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The term "labour" refers to all human resources that could be used in production of goods and services. The basic determi¬nant of the amount of the nation's labour is its population. The size of population is itself determined by three factors: birth rates, death rates, and the balance of migration movements into and out of the country. Of course, the whole population is not available for use in production. First, only people of work¬ing age — roughly identified as being between 16 and 65 years old — are currently available as a productive resource. Second, many of those who are of working age choose not to work. This latter group includes, for example, those who stay on at school beyond 16, those who choose to retire early, and those who stay at home to look after their families. The total number of persons available for work is referred to collectively as the labour force, or the working population, and the fraction of the total popula¬tion who are in the labour force is defined as

По-украински

"Праця" терміну посилається на усі людські ресурси, які змогли бути використані у виробництві продукції і послуг. Основний determi¬nant кількості національної праці - його населення. Розмір населення - себе визначається трьома чинниками: норми народження, смертність, і баланс рухів міграції всередину і поза країною. Звичайно, ціле населення не доступне для використання у виробництві. Спершу, тільки люди робочого¬віку лугу - грубо виділив, як, будучи між 16 і 65 похилого віку - зараз доступні як продуктивний ресурс. По-друге, багато з тих, хто є робочим віком хочуть не працювати. Ця недавня група включає, наприклад, ті, хто затримується в школі після 16, ті, хто хоче звільнитися рано, і ті, хто залишається удома спостерігати за їх сім'ями. Повне число осіб, доступних, бо робота спрямовується колективно як праця, змушують, або робоче населення, і фракція повного popula¬tion, хто знаходиться в праці змушують визначений, як