Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Народонаселення і культура. Понад 80 % австралійців мають євро¬пейське походження і є нащадками англійців та ірландців. Крім того, тут живуть італійці, греки й слов'яни, зокрема українці (діаспора укра¬їнців налічує тут понад 35 тис. осіб). Аборигени становлять лише 1,5 % населення країни. В останні роки вони активно проводять боротьбу за по¬вернення своїх земель, зміцнення соціальних та інших прав. Для країни характерна найнижча густота населення: пересічно до 10 осіб/км2.

Найгустіше заселені південно-східні (разом з Тасманією) й південно-західні території. Австралія має високий рівень урбанізації - 83 %, що є одним з найвищих показників у світі. Особливе місце серед міських поселень належить столицям штатів, як-от: Брісбен, Сідней (мал. 147), Аделаїда, Мельбурн (мал. 148), Перт, а також гірничим міс¬там і середнім містам — центрам окремих галузей важкої промисловості(Ньюкасл, Порт-Кембл, іСуінана та ін.

По-русски

Народонаселение и культура. Свыше 80 % австралийцев имеют евро¬пейське происхождения и являются потомками англичан и ирландцев. Кроме того, здесь живут итальянцы, греки и славяне, в частности украинцы (диаспора укра¬їнців насчитывает здесь свыше 35 тыс. лиц). Аборигены представляют лишь 1,5 % население страны. В последние годы они активно проводят борьбу за по¬вернення своих земель, укрепление социальных и других прав. Для страны характерная самая низкая густота населения : рядовой до 10 лиц/км2. Гуще всего заселены юго-восточные (вместе с Тасманией) и юго-западные территории. Австралия имеет высокий уровень урбанизации - 83 %, что является одним из наивысших показателей в мире. Особенное место среди городских поселений принадлежит столицам штатов, например: Брісбен, Сидней (рис. 147), Аделаїда, Мельбурн (рис. 148), Перт, а также горным мисс¬там и средним городам - центрам отдельных отраслей тяжелой промышленности(Ньюкасл, Порт-Кембл, іСуінана и др.)