Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The term biology was introduced in germany and popularized by the French naturalist Tomas as a means of encompassing the growing number of disciplines invovlved with the study of living forms. The scope of biological science is so broad that it has been subdividet into separate branches for convenience of study. Despite apparent differences, all the subdivisions are interrelated by basic principles that underlie all biological manifestations.

По-украински

Біологія терміну була представлена в germany і популяризувала Французький натураліст Tomas як засіб змісту в собі зростаючої кількості дисципліни invovlved з вивченням проживання формує. Можливість біологічної науки така широка, що це було subdividet в окремих гілках для зручності вивчення. Незважаючи на очевидні відмінності, усі підрозділи взаємозв'язані основними принципами, які лежать в основі усі біологічні маніфестації.