Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Герундий является еще одной вербалией, служащей глагольным названием процесса и объединяющей признаки глагола с признаками существительного; герундий, как и инфинитив, можно охарактеризовать как явление смешанной процессно-предметной природы, промежуточное между глаголом и существительным. Герундий оказывается даже ближе к существительному, чем инфинитив: помимо того, что он, как и инфинитив, выполняет субстантивные функции в предложении, он, в отличие от инфинитива, может еще модифицироваться определением и использоваться с предлогом, например: Thank you for listening to me; Your listening to me is very much appreciated. В предложении герундий выполняет следующие функции - функцию подлежащего, например: Your listening to me is very much appreciated; It’s no use crying over spilt milk; предикатива, например: The only remedy for such headache is going to bed; дополнения, например: I love reading; определения, например: He had a gift of listening; обстоятельства, например: On entering

По-украински

Герундій являється ще одній вербалией, службовці дієслівною назвою процесу і що об'єднує ознаки дієслова з ознаками іменника; герундій, як і інфінітив, можна охарактеризувати як явище змішаної процессно-предметной природи, проміжне між дієсловом і іменником. Герундій виявляється навіть ближче до іменника, ніж інфінітив: окрім того, що він, як і інфінітив, виконує субстантивні функції в пропозиції, він, на відміну від інфінітива, може ще модифікуватися визначенням і використовуватися з приводом, наприклад: Thank you for listening to me; Your listening to me is very much appreciated. У пропозиції герундій виконує наступні функції - функцію підмета, наприклад: Your listening to me is very much appreciated; It's no use crying over spilt milk; предикатива, наприклад: The only remedy for such headache is going to bed; доповнення, наприклад: I love reading; визначення, наприклад: He had a gift of listening; обставини, наприклад: On entering