Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

5. Українська культура другої половини XX століття (загальна характеристика)

В 1930-х роках українська культура крок за кроком втрачала залишки національної незалежності, а ті суспільно-політичні процеси, що відбувались на Україні, певним чином змусили частину інтелігенції прилаштуватись до нових умов тоталітарного буття.


Напередодні Великої Вітчизняної війни Україна, як і інші народи радянської держави, відчула на собі цілу низку соціальних, політичних впливів комуністичної ідеології, започаткованої радянською державою на шляху боротьби з різними проявами національної свідомості і національними традиціями.


Розстріляне українське відродження 30-х років, низка гучних політичних процесів, політичні заслання, етноцид і штучний голодомор, керований урядом, спотворили національну свідомість народу. В 40-х роках, незважаючи на жорстокі утиски панівної ідеології, в Україні продовжували жевріти сподівання національного відродження, хоча і знаходилось воно в глибині підсвідомості

По-английски

5. Ukrainian culture of the second half of XX of century (general description)

In 1930th the Ukrainian culture lost bits and pieces of national independence step by step, and those social and political processes that took place on Ukraine definitely compelled part of intelligentsia to perch to the new terms of totalitarian life.


On the eve of Great Patriotic war Ukraine, as well as other people of the soviet state, felt on itself a number of social, political influences of the communist ideology founded by the soviet state on the way of fight against the different displays of national consciousness and national traditions.


the Ukrainian revival of 30th, row of loud political processes, political references, is Shot up, етноцид and artificial голодомор guided by a government, distorted national consciousness of people. In 40th, without regard to cruel oppressions of dominating ideology, the hopes of national revival continued in Ukraine to glimmer, though there was it at back of subconsciousness