Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


The usual response to the introduction is “ How do you do?” which is a kind of greetings and not a question, and the best answer to it is “ How do you do?”. Sometimes one may say less formally “ I am glad to meet you”, “Happy to have met you” or just “Hello”.

По-украински

Звичайна відповідь до введення є ", Як ви поживаєте"? який є свого роду вітання і не питання, і краща відповідь до цього є ", Як ви поживаєте"?. Іноді один, можливо, говорить меншій формалізації ", що я радий назустріч з вами", "Щасливий мати познайомився з вами" або тільки "Привіт".