Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

ABSTRACT
A perfect binder for processing book blocks, including: a
conveying device adapted to convey the book blocks along a
closed circulating path, the conveying device including a
plurality of clamping devices each adapted to convey a book
block; and a plurality of processing stations arranged successively
along the closed circulating path. One of the processing
stations includes a spine-processing station, and another one
of the processing stations includes an end sheet feed station
following the spine-processing station.

По-украински

АБСТРАКТНИЙ
Досконалий палітурник для обробки книжкових блоків, у тому числі:
перевозячи пристрій, пристосований, щоб перевезти книжкові блоки
закрив оборотний шлях, пристрій, що перевозить, у тому числі
безліч затискних механізмів кожен пристосував, щоб перевезти книгу
блокувати; і безліч обробки станцій, влаштованих підряд
уздовж закритого шляху поширення. Один з обробки
станції включає оброблювальну для хребта станцію, і інший один
з оброблювальних станцій включає крайній лист годують станцію
наслідування оброблювальної для хребта станції.