Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

- Підготовлено матеріали та прийнято участь у засіданні Правління Банку щодо покращення перепускного режиму та забезпечення контролю доступу до приміщення Банку;
- Проведено 2 робочі зустрічі з керівництвом Департаменту безпеки Смарт-Холдінгу щодо удосконалення взаємодії для мінімізації ризиків при здійсненні банківських операцій;
- Проведено низку зустрічей з керівництвом Управління Державної служби охорони при ГУ МВС України в Київський області (м. Бровари) для вирішення питання щодо організації фізичної та технічної охорони у Калитянському відділенні №1. За результатами надано доповідь Голові Правління.;
- Прийнято участь у перевірці протипожежного стану органом державного пожежного нагляду Балаклавського району м. Севастополь Балаклавського відділення №1;
- Згідно з наказом Голови Правління №18 від 21.01.2011р. «Про зміну найменування Банку» відпрацьовані та направлені відповідні повідомлення керівникам охоронних фірм;
- Проведено робочу зустріч з одним

По-русски

- Подготовлены материалы и принято участие в заседании Правления Банка относительно улучшения перепускного режима и обеспечения контроля доступа к помещению Банка;
- Проведены 2 рабочих встречи с руководством Департамента безопасности Смарт-холдинга относительно усовершенствования взаимодействия для минимизации рисков при осуществлении банковских операций;
- Проведен ряд встреч с руководством Управления Государственной службы охраны при ГУ МВД Украины в Киевский области (г. Бровары) для решения вопроса относительно организации физической и технической охраны в Калитянському отделении №1. По результатам предоставлен доклад Председателю Правления.;
- Принято участие в проверке противопожарного стану органом государственного пожарного присмотра Балаклавського района г. Севастополь Балаклавського отделение №1;
- Согласно приказу Председателя Правления №18 от 21.01.2011р. "Об изменении наименования Банка" отработаны и направленные соответствующие сообщения руководителям охранительных фирм;
- Проведена рабочая встреча с одним