Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИРМЫ EUROTAX

История акционерного общества Еurotax началась в 1957 г. во Франкфурте на Майне, когда Ганс Шваке впервые опубликовал результаты своих наблюдений за уровнем цен на рынке подержанных автомобилей в Германии. Несколько лет спустя деятельность организованной им фирмы под названием Eurotax распространялась и на соседние страны.

В настоящее время международная организация Eurotax обеспечивает полный обзор цен и затрат на европейском рынке автомобилей и издает почти на всех языках Западной и Восточной Европы более 130 справочных пособий по определению реальной стоимости подержанных автомобилей и составлению ремонтных калькуляций. Помимо этой печатной продукции для ускорения и облегчения работы Eurotax предлагает компьютерные программы и базы данных. Вся продукция Eurotax, благодаря своей независимости, нейтральности и серьезному подходу к делу, а также обширным знаниям и многолетнему опыту составителей, пользуется широким признанием по всей Европе.

По-украински

БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФІРМИ EUROTAX

Історія акціонерного товариства Еurotax почалася в 1957 р. у Франкфурті на Майне, коли Ганс Шваке уперше опублікував результати своїх спостережень за рівнем цін на ринку уживаних автомобілів в Німеччині. Декілька років через діяльність організованої ним фірми під назвою Eurotax поширювалася і на сусідні країни.

Нині міжнародна організація Eurotax забезпечує повний огляд цін і витрат на європейському ринку автомобілів і видає майже на усіх мовах Західної і Східної Європи більше 130 довідкових посібників з визначення реальної вартості уживаних автомобілів і складання ремонтних калькуляцій. Окрім цієї друкарської продукції для прискорення і полегшення роботи Eurotax пропонує комп'ютерні програми і бази даних. Уся продукція Eurotax, завдяки своїй незалежності, нейтральності і серйозному підходу до справи, а також великих знань і багаторічного досвіду укладачів, користується широким визнанням по усій
<<--- on-line translation is limited --->>