Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Форма Характеристика

1. Психологическое отторжение - замкнутость,

- снижение интенсивности труда

- некомпетентное выполнение должностных обязанностей: с нарушением стандартов исполнения, в более поздние сроки, и т.д.

2. Агрессия - акцентирование внимания на несущественных недостатках предполагаемого изменения с целью подрыва позиций его инициаторов, как в устной, так и в письменной форме;

- предъявление новых требований, как индивидуальных, так и коллективных, включая забастовки

3. Физическое отторжение - отсутствие на рабочем месте по неуважительным причинам;

- отказ от участия в общей работе;

- увольнение

По-украински

Форма Характеристика

1. Психологічне відторгнення - замкнутість,

- зниження інтенсивності праці

- некомпетентне виконання посадових обов'язків : з порушенням стандартів виконання, в пізніші терміни, і так далі

2. Агресія - акцентування уваги на несуттєвих недоліках передбачуваної зміни з метою підривання позицій його ініціаторів, як в усній, так і у письмовій формі;

- пред'явлення нових вимог, як індивідуальних, так і колективних, включаючи страйки

3. Фізичне відторгнення - відсутність на робочому місці з нешанобливих причин;

- відмова від участі в загальній роботі;

- звільнення