Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The PRIMARY KEY constraint is a column or a set of columns that uniquely identifies each row in a table. This constraint enforces uniqueness of the column or column combination. It ensures that no column that is part of the primary key can contain a null value. A null value is a value that does not exist.

По-украински

ПЕРВИННЕ КЛЮЧОВЕ обмеження - колонка або набір колонок це унікально ідентифікує кожен ряд в столі. Це обмеження пропонує унікальність комбінації колонки або колонки. Вона гарантує, що ніяка колонка, яка частина первинного ключа, не може містити недійсне значення. Недійсне значення - значення, якого не існує.