Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Для связистов 2000-й год знаменателен, в частности, тем, что исполнится 155 лет со дня рождения Павла Михайловича Голубицкого (1845-1911), основоположника отечественной телефонии.

П. М. Голубицкий стал известен широкой общественности во многом благодаря исследованиям и публикациям Анатолия Васильевича Яроцкого. Он впервые познакомился с результатами научно-технической деятельности изобретателя, работая до Великой Отечественной войны инженером в области создания телефонной техники. А. В. Яроцкий обнаружил около 10 патентов П. М. Голубицкого - российских и зарубежных - и был потрясен широтой его идей и дальновидностью мысли. Затем заинтересовался Голубицким как личностью. В результате были написаны брошюра и книга об изобретателе [1, 2]. Журнал "Электросвязь" опубликовал очерк А. В. Яроцкого о П. М. Голубицком [3].

Исследование жизнедеятельности П. М. Голубицкого продолжает клуб "Поиск" в г. Тарусе Калужской области. Именно в Тарусе и близ нее, в деревне Почево, жил и работал

По-украински

Для зв'язківців 2000-й рік знаменний, зокрема, тим, що виповниться 155 років з дня народження Павла Михайловича Голубицкого (1845-1911), основоположника вітчизняної телефонії.

П. М. Голубицкий став відомий широкій громадськості багато в чому завдяки дослідженням і публікаціям Анатолія Васильовича Яроцкого. Він уперше познайомився з результатами науково-технічної діяльності винахідника, працюючи до Великої Вітчизняної війни інженером в області створення телефонної техніки. А. В. Яроцкий виявив близько 10 патентів П. М. Голубицкого - російських і зарубіжних - і був приголомшений широтою його ідей і далекоглядністю думки. Потім зацікавився Голубицким як особою. В результаті були написані брошура і книга про винахідника [1, 2]. Журнал "Електрозв'язок" опублікував нарис А. В. Яроцкого про П. М. Голубицком [3].

Дослідження життєдіяльності П. М. Голубицкого продовжує клуб "Пошук" в р. Тарусе Калузької області. Саме у Тарусе і біля неї, в селі Почево, жив і працював