Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The term pop-up book is often applied to any three-dimensional or movable book, although properly the umbrella term movable book covers pop-ups, transformations, tunnel books, volvelles, flaps, pull-tabs, pop-outs, pull-downs, and more, each of which performs in a different manner. Also included, because they employ the same techniques, are three-dimensional greeting cards.

По-украински

Книга розкладачки листівки терміну часто застосовується до будь-якої тривимірної або пересувної книги, хоча належним чином umbrella термін movable книга покриває розкладачки листівки, перетворення, тунельні книги, volvelles, помахи, рахунки тяги, pop-outs, pull-downs, і більше, кожен з якого виконується в різній формі. Також включають, тому що вони наймають ту ж техніку, - тривимірні карти вітання.