Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Environmental protection.
About two hundred years ago man lived in harmony with nature, because, industry was not much developed. Today, however, the contradictions between man and nature are dramatic. Every year world industry, throws out into atmosphere about 1.000 million tons of dust and other harmful substances. People of many cities suffer from smog. Forests are disappearing.

По-украински

Екологічний захист.
Близько двохсот років тому чоловік жив в ладу з природою, тому що, промисловість багато не розвивалася. Сьогодні, проте, протиріччя між чоловіком і природою драматичні. Щороку світова промисловість, викидає в атмосферу близько 1.000 мільйонів навалом пил і інші шкідливі субстанції. Люди багатьох міст страждають від смогу. Ліси зникають.