Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

From this viewpoint disarmament suddenly became an overriding rational necessity for the Soviets, even if it was unilateral, as evidenced by the fact that the arms agreements since then, signed or mooted, have in fact envisaged the destruction of more Soviet than American weapons. The Palme Commission quite failed to foresee the logic of such unilateralism.
A third example of omission or misplaced emphasis in the Palme Report is its almost exclusive focus on the role of governments in the disarmament process, despite a strong passing acknowledgement of the importance of the international peace movement:

По-украински

Від цього роззброєння точки зору несподівано став основною раціональною необхідністю в Ради, навіть якщо це було односторонньо, що підтверджене факт, що договори рук з того часу, підписав або дискутував, фактично зустріли лицем до лиця деструкцію більше Ради, ніж Американська зброя. Комісія Palme була дуже не в змозі передбачати логіку такого unilateralism.
Третій приклад упущення або misplaced акценту в Повідомленні Palme - його майже винятковий центр на ролі урядів в процесі роззброєння, незважаючи на сильне швидкоплинне визнання важливості міжнародного мирного руху :