Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Схема БС представлена на рис. 2. Она состоит из блока управления, трех модулей матрицы по 32x8=256 светодиодов в каждой и трех модулей 32-разрядных сдвиговых регистров. Если в полноразмерном табло на 96x8 светодиодов нет необходимости, число светодиодных матриц и сдвиговых регистров можно уменьшить.
С помощью трансформатора Т1 и диодного моста VD1, установленного на теплоотводе с эффективной поверхностью 50 см2 получают необходимое для питания БС постоянное напряжение 12 В, сглаживающий конденсатор находится внутри блока управления. Сигналами, формируемыми этим блоком, поочередно включаются и выключаются ряды светодиодов. В каждом столбце матрицы катоды восьми светодиодов соединены вместе и через ограничительный резистор подключены к соответствующему выходу сдвигового регистра.
Мной были применены светодиоды L-05R2G531CH1-01, однако подойдут и другие. Следует лишь с учетом их максимального допустимого тока подобрать резисторы R1 — R32 (и аналогичные в других модулях светодиодных

По-украински

Схема БС представлена на мал. 2. Вона складається з блоку управління, трьох модулів матриці по 32x8=256 світлодіодів в кожній і трьох модулів 32-розрядних сдвиговых регістрів. Якщо в повнорозмірному табло на 96x8 світлодіодів немає необхідності, число світлодіодних матриць і сдвиговых регістрів можна зменшити.
За допомогою трансформатора Т1 і діодного моста VD1, встановленого на тепловідводі з ефективною поверхнею 50 см2 отримують необхідне для живлення БС постійна напруга 12 В, згладжуючий конденсатор знаходиться усередині блоку управління. Сигналами, що формуються цим блоком, по черзі включаються і вимикаються ряди світлодіодів. У кожному стовпці матриці катоди восьми світлодіодів сполучені разом і через обмежувальний резистор підключені до відповідного виходу сдвигового регістра.
Мною були застосовані світлодіоди L - 05R2G531CH1-01, проте підійдуть і інші. Слід лише з урахуванням їх максимального допустимого струму підібрати резистори R1 - R32 (і аналогічні в інших модулях світлодіодних