Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

?лодіжних організацій Львівського обласного спортивного комітету, доцентом кафедри методології безперервної освіти вчителів Львівського обласного науково-методичного інституту освіти, завідувачем кафедри теорії та методики фізичного виховання Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, деканом факультету фізичного виховання Волинського державного університету імені Лесі Українки, професором кафедри спортивних дисциплін та методики їх викладання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

По-английски

лодіжних organizations of the Lviv regional sporting committee, by the associate professor of department of methodology of continuous education of teachers of the Lviv regional scientifically-methodical institute of education, manager of department of theory and methodology of physical education of the Prykarpattya university of the name of Vasyl Стефаника, dean of faculty of physical education of the Volyn state university of the name of Lesia Ukrainian, professor of department of sporting disciplines and methodology of their teaching of the Drohobych state pedagogical university of the name of Ivan Franco.