Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The build-up to the wedding and the occasion itself attracted much media attention, with the service being broadcast live around the world, and being compared and contrasted in many ways with the 1981 marriage of William's parents, Prince Charles and Lady Diana Spencer. An estimated two billion people watched the wedding across the world. 24.5 million watched the event in the UK.[1]

По-украински

Реклама до весілля і випадку безпосередньо притягнула багато медіа-уваги, з сервісним, будучи широкомовним живуть у всьому світі, і будучи був порівнянний і контрастуючий у багатьох відношеннях з 1981 браком батьків Уільяма, Принц Чарльз і Lady Діана Spencer. Оцінено люди двох більйонів спостерігали за весіллям через світ. 24.5 мільйонів спостерігало за подією у ВЕЛИКОБРИТАНІЇ.[1]