Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The major consideration is that the scheduled take-off distance and the handling characteristics on which operating speeds are based take no account of the possible failure of a further engine prior to the aeroplane becoming airborne.

По-украински

Головний розгляд є, що планована відстань зльоту і характеристики, що управляють, на яких операційні швидкості засновані, не беруть ніякого рахунку можливої відмови подальшого двигуна раніше аероплана, що стає бортовим.