Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

? встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя; внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки; у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини; внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства; за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

По-русски

установление над ребенком опеки или заботы, устраивания ребенка в детское заведение или заведение здравоохранения, в детский дом семейного типа или приемную семью или передачи на воспитание в семью патронатного воспитателя; в результате установления над лицом, признанным судом недееспособной, ожоги; в связи с пребыванием в гражданстве Украины одного или обоих родителей ребенка; в результате признания отцовства или материнства или установления факта отцовства или материнства; за другими основаниями, предвиденными международными договорами Украины.