Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Cells group together in the body to from tissues - a collection of similar cells that group together to perform a specialized function. There are 4 primary tissue types in the human body - epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, nerve tissue.
the cells of epithelial tissue pack tightly together and from continuous sheets that serve as lining organs and helping to keep the bodys organs separate, in place and protected. Some examples of epithelial tissue are the outer lauer of the skin, the inside of the mouth and stomach, and the tissue surrounding the bodys organs.

По-украински

Осередки, групові разом в тілі від тканин, - колекція подібних осередків, що групово разом, щоб виконувати функцію, що спеціалізується. Є 4 первинних тканини друкує в людському тілі - епітеліальна тканина, єднальна тканина, тканина мускула, нервова тканина.
осередки пакету епітеліальної тканини напружено разом і від безперервних листів, які служать органами підкладки і допомагаючи тримати bodys органи, відділяють, на місці і захистив. Деякі приклади епітеліальної тканини - зовнішній lauer шкіри, внутрішня частина рота і живота, і тканини, що оточує bodys органи.