Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The skeletal system consists of bones and tissues such as tendons, ligaments and cartilages that connect them. Bones are rather strong to keep the mass of the body and rather light to do movements. The main fuction of the skeleton is to provide support for the body and to protect internal organs.

По-украински

Скелетна система складається з кісток і тканин як наприклад сухожилля, зв'язки і хрящі, які сполучають їх. Кістки швидше сильні, щоб тримати масу тіла і швидше легко, щоб зробити рухи. Головний fuction скелета - забезпечити підтримку тіла і захистити внутрішні органи.