Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

In the early years after the war, when we first heard the truth of what Russia was doing in Eastern Europe, and began to look more objectively at the Soviet Union itself, my genera¬tion was powerfully influenced by George Orwell's 1984, and by a flood of books which purported to analyse the nature of totalitarianism.
My visits to Eastern Europe cured me of any erratic illu¬sions. No power could destroy national traditions which were rooted in centuries of history. Moreover, these peoples yearned to return to the Europe in which Chopin and Bartok were part of a common civilisation with Bach and Verdi. Once Stalin died, it was clear that Soviet Communism already carried the seeds of its own destruction. The Russia of Tolstoy, Tchaikov¬sky and Herzen was still there beneath the surface. Stalin could no more expunge it from the consciousness of its people than Hitler could liquidate the Germany of Beethoven, Goethe, and Kant.

По-украински

У ранніх роках після війни, коли ми уперше чули правду того, що Росія робила в Східній Європі, і починала дивитися об'єктивніше на Радянський Союз безпосередньо, мій пологи¬tion був могутньо вплинув Джордж Orwell 1984, і повінню книг, які свідчили, щоб проаналізувати природу тоталітаризму.
Мої візити в Східну Європу вилікували мене будь-який мінливий illu¬sions. Ніяка влада не змогла знищити національні традиції, які були впроваджені в століття історії. Окрім того, ці народи терпіли, щоб повернутися до Європи, в якій Chopin і Bartok були частиною загальної цивілізації з Bach і Verdi. Як тільки Сталін помер, ясно, що Радянський Комунізм вже несе сім'я його власної деструкції. Росія Tolstoy, небо Tchaikov¬і Herzen була все ще там внизу поверхня. Сталін зміг, ніщо більше не викреслює це від свідомості його людей, ніж Гітлер зміг ліквідувати Німеччину Бетховена, Гете, і Kant.