Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1. а) Look at the picture. How does the teacher inforrn her students about the rules?

Ь) Now read her instructions in the indirect speech. Cornpare them with the sen¬tences in the direct speech.
1. The teacher told the students to соте оп time.
2. The teacher asked the students not to run in school.
с) Answer the questions.
• What has changed? What word is used to show it is an order or request?
• What form of the verb is used in the instruction?
• Сап уои make ир а rule for changing orders and requests from direct into indirect speech? (See Grammar Reference, § 4.)
d) Change the other teacher's requests and orders into indirect speech now.

По-украински

1. а) Дивляться на картину. Як робить учитель inforrn її студенти про правила?
-
Ь) Зараз читав її інструкції в непрямій мові. Cornpare їх з сенатор¬tences в прямій мові.
1. Учитель говорив студентам до соте оп часу.
2. Учитель попросив студентів не бігти в школу.
с) Відповідають на питання.
- Що змінилося? Що слово використане, щоб показати, що це - замовлення або запит?
- Що утворюється з дієслова використаний в інструкції?
- Сап уои роблять ир а правило для заміни замовлень і просить від прямого в непрямій мові? (Подивіться Граматику Послатися, § 4.)
d) Змінюють запити іншого учителя і замовляє в непрямій мові зараз.