Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

all transactions are completely confidential. Using the Secure Sockets Layer protocol (SSL) with an encryption key length of 128-bits quality-oem.com automatically encrypts your confidential information in transit from your computer to ours.
Any information provided by our customers is never sold, shared, or released to any third side outside our network. Your cart is empty!

По-украински

усі угоди цілком таємні. Користування Безпечним протоколом(SSL) Шару Гнізд з довжиною ключа кодування 128-розрядних quality-oem.com автоматично кодує вашу конфіденційну інформацію в дорозі від вашого комп'ютера до нас.
Ніяка інформація, забезпечена нашими клієнтами, ніколи не продається, розділив, або звільнив до будь-якої третьої сторони за межами нашої мережі. Ваш віз порожній!