Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

An economy consists of the economic system of a country or other area; the labor, capital and land resources; and the manufacturing, trade, distribution, and consumption of goods and services of that area. An economy may also be described as a spatially limited and social network where goods and services are exchanged according to demand and supply between participants by barter or a medium of exchange with a credit or debit value accepted within the network.

A given economy is the end result of a process that involves its technological evolution, history and social organization, as well as its geography, natural resource endowment, and ecology, as main factors. These factors give context, content, and set the conditions and parameters in which an economy functions

По-украински

Економіка складається з економічної системи країни або іншої області; робоча сила, столиця і сухопутні ресурси; і виробництво, торгівля, поширення, і споживання товарів і послуги цієї області. Економіка, можливо, також описана, як просторово обмежив і соціальна мережа, де згідно з товарами і послугами обміняно вимагають і гнучко між учасниками бартером або засіб платежу з кредитом або дебетовим значенням прийняв в межах мережі.

Ця економіка - крайній результат процесу, який включає його технологічну еволюцію, історію і соціальну організацію, також як і його географію, вклад природного ресурсу, і екологію, як головні чинники. Ці чинники дають контекст, вміст, і встановлюють умови і параметри, в яких функції економіки