Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

4.2. Дистриб'ютор відшкодовує Дилерові по рахунках, що акцептуються:

- витрати, пов'язані з усуненням заводських дефектів, виявлених при проведенні передпродажної підготовки, а також в гарантійний період експлуатації і в інших випадках по вказівках Дистриб'ютора;

- вартість замінюваних запасних частин відповідно до прейскуранта цін, що діє, наданого Дистриб'ютора на гарантійні запасні частини. Прейскурант цін на гарантійні запасні частини може переглядатися у міру зміни цін ВАТ «АВТОВАЗ» на запасні частини по Україні.

4.3. Рахунки за витратами на гарантійний ремонт, виконаний на Автомобілях проданих атестованими Дилерами сервісно-збутової мережі виставляються безпосередньо Дистриб'юторові згідно процедури, вказаної в даному Договорі з подальшою компенсацією їх Дистриб'ютором.

4.4. Дистриб'ютор відмовляє у відшкодуванні витрат:

- по актах, складених на Автомобілі, які вийшли з гарантії за умовами контракту;

- по неправильно оформлених актах;

- по актах, складених на роботи по

По-русски

4.2. Дистрибьютор возмещает Дилеру по счетам, которые акцептуются, :
- расходы, связанные с устранением заводских дефектов, выявленных при проведении предпродажной подготовки, а также в гарантийный период эксплуатации и в иных случаях по указаниям Дистрибьютора;
- стоимость заменяемых запасных частей в соответствии с прейскурантом цен, который действует, предоставленного Дистрибьютора на гарантийные запасные части. Прейскурант цен на гарантийные запасные части может пересматриваться по мере изменения цен ОАО "АВТОВАЗ" на запасные части по Украине.
4.3. Счета за расходами на гарантийный ремонт, выполненный на Автомобилях проданных аттестованными Дилерами сервисно-сбытовой сети выставляются непосредственно Дистрибьютору согласно процедуры, указанной в данном Договоре с дальнейшей компенсацией их Дистрибьютором.
4.4. Дистрибьютор отказывает в возмещении расходов :
- по актам, составленным на Автомобили, которые вышли из гарантии по условиям контракта;
- по неправильно оформленным актам;
-
<<--- on-line translation is limited --->>