Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

A survey in school showed that fewer girls are interested in computers because girls are less likely to have a computer.Even if they have one they use them less frequently than boys.Possibly it is because we think of computers as something to do with maths and science which are traditionally "male" subjects.Possibly it is because most of the computer teachers are men who give the girls less attention.Possibly parents think it is less important for girls to have computer skills.

По-украински

Огляд в школі показав, що менші дівчатка зацікавлені в комп'ютерах, тому що дівчатка, менш ймовірно, мають комп'ютер.Навіть якщо вони мають один, вони користуються ними не так часто, ніж хлопчики.Можливо це є, тому що ми думаємо про комп'ютери, як що-небудь, щоб зробити з математикою і наукою, яка є традиційно "чоловічими" темами.Можливо це є, тому що більшість з комп'ютерних учителів - чоловіки, які дають меншу увагу дівчинки.Можливі батьки думають, що менш важливо для дівчаток мати комп'ютерні навички.