Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Конспект книги
8атие1 Р. Нипйп§1оп РНЕ СЕА8Н ОР СШЫ2АРЮШ АКБ РНЕ КЕМАКПЧО ОР
!ОРХБ ОКБЕК

В мире после "холодной войны" культура является силой одновременно и объединяющей, и вызывающей рознь. Люди, разделенные идеологией, но объединенные культурой, объединяются, как это сделали две Германии, и начинают делать две Кореи и несколько Китаев. Общества, объединенные идеологией, но в силу исторических обстоятельств разделенные культурами, распадаются, как это случилось с Советским Союзом, Югославией и Боснией, или входят в состояние напряженности, как в случае с Украиной, Нигерией, Суданом, Индией, Шри-Ланкой и многими другими странами.
Философские воззрения, основополагающие ценности, социальные отношения, обычаи и общие взгляды на жизнь значительно отличаются в разных цивилизациях. Возрождение религии в большей части мира усиливает эти культурные различия. Культуры могут изменяться, и природа их влияния на политику и экономическое развитие может [с.25] различаться в разные исторические

По-украински

Конспект книги
8атие1 Р. Нипйп§1оп РНЕ СЕА8Н ОР СШЫ2АРЮШ АКБ РНЕ КЕМАКПЧО ОР
!ОРХБ ОКБЕК

У світі після "холодної війни" культура являється силою одночасно і що об'єднує, і що викликає розбрат. Люди, розділені ідеологією, але об'єднані культурою, об'єднуються, як це зробили дві Німеччини, і починають робити дві Кореї і декілька Китаев. Суспільства, об'єднані ідеологією, але через історичні обставини розділені культурами, розпадаються, як це сталося з Радянським Союзом, Югославією і Боснією, або входять в стан напруженості, як у випадку з Україною, Нігерією, Суданом, Індією, Шри-Ланкой і багатьма іншими країнами.
Філософські переконання, засадничі цінності, соціальні стосунки, звичаї і загальні погляди на життя значно відрізняються в різних цивілізаціях. Відродження релігії у більшій частині світу посилює ці культурні відмінності. Культури можуть змінюватися, і природа їх впливу на політику і економічний розвиток може [с.25] розрізнятися в різні історичні