Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків знаходиться на одній з головних вулиць Києва, у будинку, який був збудований наприкінці 19 століття. Київський музей західного й східного мистецтва зараз має ім'я своїх творців, подружжя Варвари й Богдана Ханенків. Саме їхня приватна колекція поклала початок музею.
Музей мистецтв відкрився в 1919 році. На той час у приватному зібранні Ханенків було 1 250 предметів мистецтва. З тих пір, завдяки меценатам та щанувальникам мистецтва колекція збільшилася у 13 раз. Значний внесок у розвиток колекції вніс В. Шавинский - він подарував музею західного й східного мистецтва 200 творів фламандських, голландських і датських майстрів. Зараз у зібранні музею є близько 17 000 витворів живопису й скульптури. На жаль, площа Київського музею мистецтв ім. Богдана й Варвари Ханенко не дозволяє одночасно виставляти більш 2 000 експонатів, тому більша частина музейних цінностей зберігається вдалині від очей публіки.
Назважди увійшло в історію музею й ім'я

По-английски

A museum of arts the name of Bohdan and Varvara Ханенків is on one of main streets of Kyiv, in a house that was built at the end of 19 century. The Kyiv museum of western and east art has the name of the creators, married couple of Varvara and Bohdan Ханенків now. Exactly their private collection put beginning of museum.
Museum of arts opened in 1919. By then there were 1 250 articles of art in private collection of Ханенків. Since, due to the patrons of art and щанувальникам arts collection increased in 13 times. A considerable contribution to development of collection brought in. Шавинский - he presented 200 works of flemish, Dutch and Danish masters to the museum of western and east art. Now there are about 17 000 creations of painting and sculpture in collection of museum. Unfortunately, the area of the Kyiv museum of arts the name of Bohdan and Varvara Ханенко does not allow simultaneously to propose 2 000 exhibits more, that is why greater part of museum values is kept in the distance from the eyes of public.
Назважди entered history of museum and name