Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски


коян сызгыш кытап мысык тулкы

По-английски

коян сызгыш кытап мысык тулкы