Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

When was the last time you wore your contry's national cotume?These days it seems that national costumes are not a part of everyday life and not a part only worn for toerists.In Holland,for example the tourist jrganisation hires yong Dutch women to walk around in tradional peasant clothing in the tulip fields between Leiden and Haarlem giving tourists the chance to stop and take photos.
The idea that each country has a national costume comes from the early 1900s.At that time the various ways the peasants dressed in each region began to go out of fashion.It is this "old" style of dressing which became the tradional costume that we know today.

По-украински

Коли був останнім часом, коли ви носили ваш contry національний cotume?Ці дні здається, що національні костюми - не частина повсякденного життя і не частини, що тільки носиться для toerists.У Голландії, наприклад туристичний jrganisation наймає жінок yong голландської мови піти навкруги в tradional селянському одязі в полях тюльпана між Leiden і Haarlem туристах, що дають, можливість зупинити і узяти фото.
Ідея, що кожна країна має національний костюм приходить від початку 1900-х.У той час різні шляхи селяни, що апретують в кожному регіоні, почали виходити з моди.Це - цей "старий" стиль прикраси, який став tradional костюмом, який ми знаємо сьогодні.