Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

?ку відповідної галузі економічної діяльності; порядок розроблення й затвердження планів та програм господарської та виробничої діяльності; сучасні методи господарювання й управління; порядок укладання й виконання господарських договорів; досвід здобування позицій на світових і регіональних ринках; економіку, організацію виробництва, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів, основи трудового законодавства.

По-русски

ку соответствующей отрасли экономической деятельности; порядок разрабатывания и утверждения планов и программ хозяйственной и производственной деятельности; современные методы ведения хозяйства и управления; порядок заключения и выполнения хозяйственных договоров; опыт добывания позиций на мировых и региональных рынках; экономику, организацию производства, труда и управления; направления и принципы развития менеджмента, маркетинга, коммерческой деятельности, налогового дела; этику делового общения и ведения переговоров, основы трудового законодательства.