Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The quantitative indicators that describe the network and contingent of preschool educational establishments show a steady downward tendency Beyond doubt, the
reduction of the network of preschool educational estab¬lishments is furthered by such objective factor as the decrease in the birth rate4 and, correspondingly, the number of children of preschool age. This factor how¬ever cannot excuse the steady decrease in the coverage of children with preschool education.

По-украински

Кількісні індикатори, які описують мережу і контингент дошкільних освітніх установ, показують стійку низхідну тенденцію Поза сумнівом
зниження мережі дошкільного освітнього estab¬lishments сприяє такий об'єктивний чинник як зменшення в народження rate4 і, відповідно, число дітей дошкільного віку. Цей чинник, як¬коли-небудь не може вибачати стійке зменшення в охопленні дітей з дошкільною освітою.