Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Barak Obamas message of change has been well received in Japan where politics is often 3................................ by grey figures and backroom deals.The clear language of the speeches makes them an obvious choice for teaching material.But the new Presidents words are said to hold particular appeal.
English sound deautiful to the Japanese people 4.................................. may not understand English well but still find his English as something they want to learn from.
And so,in shops across Japan the face of the new American President is a fixture on the bookshelves,5.............................. on the newsstands.And for students,the question of whether they 6.........................in improving their English can be answered;"Yes,we will"

По-украински

Barak повідомлення Обами зміни було добре отримане в Японії, де політика складає часто 3............................... сірими фігурами і секретний відділ має справу.Ясна мова розмов робить їх очевидним вибором для викладацького матеріалу.Але нові слова Президентів вищезгадані тримати специфічне звернення.
Англійська мова здаються deautiful до Японських людей, 4.................................., можливо, не розуміє Англійський колодязь але все ще знаходять його англійську мову, як що-небудь вони хочуть вивчитися.
І так, в магазинах по Японії обличчя нового Американського Президента - арматура на книжкових полицях, 5.............................. на газетних кіосках.І для студентів, питання того, чи вони 6.........................в поліпшенні їх англійської мови може відповісти;"Так, ми будемо"