Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Испытуемый ставит на шкале черту, которая символизирует степень выраженности у него того или иного свойства.
4. Идеографические техники отличаются от вышеперечисленных методов тем, что параметры, которые оцениваются (конструкторы, оси, измерения) не задаются извне, а выделяются на основе индивидуальных ответов субъекта

По-украински

Випробовуваний ставить на шкалі рису, яка символізує міру вираженості у нього тієї або іншої властивості.
4. Ідеографічна техніка відрізняється від вищеперелічених методів тим, що параметри, які оцінюються (конструктори, осі, виміри) не задаються ззовні, а виділяються на основі індивідуальних відповідей суб'єкта