Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Economics is a word having its roots in the Greek oikonomos, which is a combination of two other Greek words. The first of these oikos means “household” and the second nemein means “to manage resources”. Together therefore the Greek origin of the word points to the study of economics as the management of the limited resources of a household.

По-украински

Економіка - слово, що має його корені в Грецькому oikonomos, який є комбінацією два інші Грецькі слова. Перший з цих oikos означає, що "сім'я" і другий nemein має намір "управляти ресурсами". Разом тому Грецьке походження слова вказує вивченню економіки як управління обмеженими ресурсами сім'ї.