Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

?к Чорнобильської катастрофи, шляхом ліквідації обласних (міських) спеціалізованих лікарсько-консультативних комісій і скорочення кількості міжвідомчих експертних комісій до трьох і дитячих спеціалізованих лікарсько-консультативних комісій до двох та затвердити порядок участі Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль України” під час розгляду питання щодо встановлення причинного зв’язку хвороб з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих факторів, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи.

По-русски

к Чернобыльской катастрофы, путем ликвидации областных (городских) специализированных врачебно-консультативных комиссий и сокращения количества межведомственных экспертных комиссий до трех и детских специализированных врачебно-консультативных комиссий до двух и утвердить порядок участия Всеукраинской общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль Украины" во время рассмотрения вопроса относительно установления причинной связи болезней с действием ионизирующего излучения и других вредных факторов, которые возникли в результате Чернобыльской катастрофы.