Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

заява.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року № 2811-ХII, де вказано, що Установити у 2006 році допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005, вже внесені зміни, а саме: «Дію частини першої статті 15 зупинено на 2007 рік згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006р.; додатково див. Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007 від 09.07.2007» та допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.
Статтею 62 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19 грудня

По-русски

заявление.

В соответствии со статьей 15 Закона Украины "О государственной помощи семьям с детьми" от 21 ноября 1992 года № 2811 - ХII, где указано, что Установить в 2006 году помощь по уходу за ребенком к достижению ею трехлетнего возраста в размере, который равняется разнице между 50 процентами прожиточного минимума, установленного для работоспособных лиц, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не менее 90 гривен, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, по закону N 3235 - IV от 20.12.2005, уже внесенные изменения, а именно: "Действие части первой статьи 15 остановлено на 2007 год по закону N 489 - V от 19.12.2006р.; дополнительно см. Решение Конституционного Суда N 6-рп/2007 от 09.07.2007" и помощь по уходу за ребенком к достижению ею трехлетнего возраста предоставляется в размере установленного законом прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет.
Статьей 62 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2007 год" от 19
<<--- on-line translation is limited --->>