Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Міністерство транспорту та зв'язку України
Державна адміністрація зв'язку
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА
Кафедра Комутаційних систем

На рецензію До захисту в ДЕК
Завідувач кафедри КС Завідувач кафедри КС
_________ проф. А. Г. Ложковський
(підпис) (і. б. прізвище) _________ проф. А. Г. Ложковський
(підпис) (і. б. прізвище)
" __ " червня 2010 р. " __ " червня 2010 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА
НА ТЕМУ

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
НА БАЗІ LTE

студента 5 курсу, інституту (факультету) ІМЗ групи ІМ – 5.03.02

Короткова Олексія Олександровича
(прізвище, ім’я та по батькові)

Спеціальність 7.092402 Інформаційні мережі зв’язку
(шифр) (назва)
Спеціалізація ________ Мобільний зв’язок_______________________
(шифр) (назва)

Тему затверджено наказом по академії

По-русски

Министерство транспорта и связи Украины
Государственная администрация связи
ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ им. О. С. ПОПОВА
Кафедра Коммутационных систем

На рецензию К защите в ДЕК
Заведующий кафедры КС Заведующий кафедры КС
_________ проф. А. Г. Ложковський

1(и. бы. фамилия) _________ проф. А. Г. Ложковський

1(и. бы. фамилия)
" __ " июня в 2010 г. " __ " июня в 2010 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
НА ТЕМУ

ВНЕДРЕНИЯ СЕТИ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
НА БАЗЕ LTE

студента 5 курса, института (факультету) ІМЗ группы ІМ - 5.03.02

Короткова Алексея Александровича
(фамилия, имя и отчество)

Специальность 7.092402 Информационные сети связи

1(название)
Специализация ________ Мобильная связь_______________________

1(название)

Тема утверждена приказом по академии