Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


View this email in a web browser | Unsubscribe
Please note that if you remove yourself from our mailing list, we may not be able to contact you when you win.
To ensure the receipt of our email, please add usafis@usafisnews.org to your address book or safe sender list.

Kickoff 2012 with new opportunities
Dear Angelika Gluhova,

Usafis Organization offers you a unique package.


Language course includes a 3 CD set with headphone – all you need to start your new life.

Kickoff 2012 with new opportunities – learn a language and get a Green Card!

Happy New Year!
Usafis Organization

По-украински

Розглядайте цю електронну пошту у браузері | Відмовляють в підписці
Відмітьте, що, якщо ви видаляєте себе з нашого списку розсилки, ми, можливо, не можемо контактувати з вами, коли ви перемагаєте.
Щоб гарантувати отримання нашої електронної пошти, додайте usafis@usafisnews.org до вашого адресного книжкового або безпечного списку посилачів.

Початок 2012 з новими можливостями
Дорогий Angelika Gluhova,

Організація Usafis пропонує вам унікальний пакет.


Курс мови включає 3 КОМПАКТ-ДИСКИ встановлюють з навушником - все вам треба запустити їх нове життя.

Початок 2012 з новими можливостями - вивчають мову і отримують Зелену Карту!

З Новим Роком!
Організація Usafis