Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Under the rule of Emperor Claudius 2 Rome was involved in many bloody and unpopular campaigns. Claudius the Cruel was having a difficult time getting soldiers to join his military l be beaten to death with clubs and to have his head cut off. He suffered martyrdomn as chance directed.
The pastors So it seems that the custom of young men choosing maidens for valentines, or saint as patrons for the coming year, arose in this way.

По-украински

Під правилом Імператора Рим Клавдія 2 був залучений у багато кривавих і непопулярних кампаній. Клавдій Жорстокий мав скрутний час, що примушує солдатів приєднатися до його військового l, бути битим на смерть з клубами і, щоб мати його головний розріз. Він переніс martyrdomn, оскільки можливість направила.
Пастори, Так що здається, що клієнтура молодих чоловіків, що хочуть, діви для valentines, або святого як патрони впродовж майбутнього року, з'явилися таким чином.