Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

?чних лідерів; орієнтація на політичні процеси та інститути, які відповідають міжнародним нормам сучасного соціального управління; інтерес до суспільне значущих проблем, поєднаний з активною політичною участю; поінформованість про соціально-політичну ситуацію та її зміни, бажання благодійно впливати на її розвиток через громадську думку та інші соціальні інститути; компетентність у всіх напрямах суспільної діяльності, прагнення бути корисним суспільству; культура співіснування в межах малих груп і всього громадянського суспільства.

По-русски

чних лидеров; ориентация на политические процессы и институты, которые удовлетворяют международным нормам современного социального управления; интерес к общественное значимых проблем, соединенный с активным политическим участием; осведомленность о социально-политической ситуации и ее изменениях, желаниях благотворительно влиять на ее развитие через общественное мнение и другие социальные институты; компетентность во всех направлениях общественной деятельности, стремления быть полезным обществу; культура сосуществования в пределах малых групп и всего гражданского общества.