Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Модель специалиста состоит из трех составляющих: профессиограммы, технограммы и психограммы.
2. Доминирующие виды деятельности. В разделе перечислены основные профессиональные задачи, которые решает специалист данной профессии; действия, которые он выполняет.
3. Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности. В разделе указаны качества личности, без которых невозможно достичь успеха в выбранной профессии: способности, особенности личности, интересы, склонности.
4. Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности. В разделе описаны качества личности, которые могут помешать успеху в выбранной области

По-украински

Модель фахівця складається з трьох складових: профессиограммы, технограммы і психограми.
2. Домінуючі види діяльності. У розділі перераховані основні професійні завдання, які вирішує фахівець цієї професії; дії, які він виконує.
3. Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності. У розділі вказані якості особи, без яких неможливо досягти успіху у вибраній професії : здібності, особливості особи, інтереси, схильності.
4. Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності. У розділі описані якості особи, які можуть завадити успіху у вибраній області